Μεταφορές - Τοποθετήσεις Μηχανημάτων

 

Μεταφορές - Τοποθετήσεις Μηχανημάτων
Γερανοί Ρώμας

Αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε και να τοποθετήσουμε οποιουδήποτε τύπου μηχάνημα με ασφάλεια στο μέρος της επιλογής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίστε μαζί μας.

 


τηλ. 697 7786263, 697 6658885