Εργασίες με καλάθι

Εργασίες με καλάθι Αττική

Γερανοί Ρώμας

Μερικές εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι καθαρισμοί τζαμιών και βάψιμο κτιρίων, κλάδεμα δέντρων, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίστε μαζί μας.